Truy nã Giám đốc khách sạn Công Đoàn Hà Tĩnh
Truy nã Giám đốc khách sạn Công Đoàn Hà Tĩnh

Truy nã Giám đốc khách sạn Công Đoàn Hà Tĩnh

Lấy danh nghĩa Giám đốc khách sạn Công đoàn Hà Tĩnh, ông Phan Ngọc Khuê đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giả chữ ký của kế toán và nhận tiền làm ăn của nhiều khách hàng với số tiền hàng tỷ...

Đọc thêm >