Đài Loan dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu tạm thời các sản phẩm dầu mỡ có nguồn gốc từ Việt Nam
Đài Loan dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu tạm thời các sản phẩm dầu mỡ có nguồn gốc từ Việt Nam

Đài Loan dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu tạm thời các sản phẩm dầu mỡ có nguồn gốc từ Việt Nam

Kể từ 01/01/2019, các sản phẩm dầu mỡ có nguồn gốc từ động vật nếu đáp ứng được các yêu cầu kiểm tra có tính hệ thống và Bộ Tiêu chuẩn nhập khẩu của Đài Loan sẽ được phép nhập khẩu vào Đài Loan. Vụ...

Đọc thêm >