Nợ nước ngoài của doanh nghiệp tăng đột biến khiến nợ quốc gia tăng nhanh
Nợ nước ngoài của doanh nghiệp tăng đột biến khiến nợ quốc gia tăng nhanh

Nợ nước ngoài của doanh nghiệp tăng đột biến khiến nợ quốc gia tăng nhanh

“Trong các năm 2017 và 2018, nợ nước ngoài của các doanh nghiệp theo hình thức tự vay tự trả tăng đột biến, là nguyên nhân chính dẫn đến chỉ tiêu nợ nước ngoài của quốc gia tăng nhanh” Đây là nhận định của ông...

Đọc thêm >