Tư Vấn Rủi Ro

Các tổ chức có hiệu suất cao nhìn thấy được việc phân tích gian lận và rủi ro sẽ giảm bớt các vấn đề Pháp lý và gia tăng cơ hội phát triển hơn. Họ chủ động xây dựng các khả năng chiến lược, ưu tiên tập trung vào các lợi ích kinh doanh thực tế. Chúng tôi có thể giúp bạn hiểu và đo lường các giải pháp kinh doanh, thúc đẩy sự khác biệt cạnh tranh, truyền đạt nhận thức về rủi ro trong toàn tổ chức và giúp bạn đầu tư vào việc liên tục đổi mới phát triển. Chúng tôi làm việc với nhiều khách hàng đến từ nhiều lĩnh vực để giúp họ cải thiện quy trình nhanh chóng và ra quyết định một các tốt nhất bằng giải pháp dựa trên phân tích hành vi, dịch vụ và nguồng tài nguyên phân tích tại khu vực và trên toàn cầu.

A. Phân tích rủi ro và gian lận

      A.1 Dịch vụ xử lý thông minh

Letou Research cung cấp Dịch vụ Xử lý thông minh với khả năng tăng doanh thu và giảm chi tiêu bằng cách sử dụng các phân tích nâng cao và phân tích chuyên môn ngành để xác định và xử lý các lỗ hỏng trong việc tuân thủ. Dịch vụ này luôn sẵn sàng bằng cách kết hợp giữa dữ liệu hợp lý, các mô hình rủi ro và thông tin chi tiết, các nhà khoa học quản lý chuyên dụng và các chuyên gia trong lĩnh vực.

       A.2 Phân tích phát hiện gian lận

Letou Research cung cấp phương pháp tiếp cận linh hoạt để phát hiện, ngăn chặn và quản lý gian lận trên toàn doanh nghiệp. Thông tin chi tiết được tạo nhanh chóng bằng cách sử dụng các nguồn thông tin sâu rộng từ các quy tắc kinh doanh trong ngành, các kỹ thuật phân tích cấp cao, các nguồn dữ liệu nội bộ và bên ngoài.

B. Dịch vụ Kiểm soát nội bộ

       B.1 Ủy ban bảo trợ các Doanh nghiệp của Ủy ban Treadway (COSO)

Các Chuyên gia Dịch vụ kiểm soát nội bộ của Letou Research cung cấp tư vấn dựa trên khuôn khổ COSO 2018 được cập nhật gần nhất. Khuôn khổ này thường được các công ty được giao dịch công khai sử dụng để hỗ trợ đánh giá kiểm soát nội bộ đối với quản trị doanh nghiệp. Để giúp khách hàng của chúng tôi đáp ứng những thách thức ngày càng tăng, Letou Research hỗ trợ các công ty từ các ngành khác nhau trong các lĩnh vực sau

       B.2 Dịch vụ kiểm soát nội bộ – Rủi ro dự án

Đối với một dự án để thành công nó phải cung cấp đúng thời hạn, ngân sách và mức độ yêu cầu về chất lượng. Thành công của những mục tiêu này bị đe dọa bởi nhiều rủi ro. Việc xác định và quản lý hiệu quả những rủi ro này là chìa khóa quan trọng để thành công.

Cho dù bạn trực tiếp tham gia vào việc điều hành hoặc giám sát các dự án với sự điều tra sâu rộng dựa trên kế hoạch kiểm toán của bạn, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một đánh giá độc lập về tình trạng hiện tại của dự án. Điều đó sẽ giúp bạn nhận định được những rủi ro có thể đe dọa sự thành công của dự án.

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn

Thẩm Định

Thẩm Định

Letou Research là một trong những công ty hàng đầu thế giới...

Xem thêm

Dịch Vụ Nhà Đầu Tư

Dịch Vụ Nhà Đầu Tư

Với cam kết tạo ra những tác động tốt mỗi ngày, chúng...

Xem thêm

Tư Vấn Rủi Ro

Tư Vấn Rủi Ro

Việc phân tích gian lận và rủi ro sẽ giảm bớt các...

Xem thêm

Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường

Chúng tôi giúp các khách hàng phát triển ngày càng nhiều bằng...

Xem thêm

Thẩm định giá

Thẩm định giá

Khi bạn đang suy nghĩ về cơ hội đầu tư đất đai...

Xem thêm

Điều Tra

Điều Tra

Để đưa ra các quyết định đúng đắn, bạn cần hiểu rõ...

Xem thêm